Frostastien

Med sine 22 kilometer opparbeidet tursti snor Frostastien seg fram gjennom et unikt og vakkert kulturlandskap på stier, veier, avlingsveier og skogsveier rundt Neset på sørenden av Frosta og følger sjøsiden nordover hele veien til Fånes.

Frostastien er godt merket med retningsskilt, merkepåler og oversiktskart. Det er også satt ut hvilebenker underveis hvor en kan ta en pust i bakken, eller bare la blikket vandre over det vakre kulturlandskapet Frosta er så kjent for.

Vår, sommer og høst kan du rett og slett vandre midt i matfatet på Frosta, omgitt av grønnsaker, potet, kornåkre, veksthus, bær og beitemark på alle kanter!

Bli fresk og fin, bruk Frostasti`n!

Frostastien; kjempeflott gang- og sykkelsti rundt Frosta i variert terreng.

Oversiktskart og tematavler

På utvalgte plasser er det satt opp oversiktskart over Frostastien. Disse stedene er godt egnet som utgangspunkt for turen med info om hvor stien går i dette nærområdet, samt parkeringsplasser for bil.

Langs Frostastien vil du finne tematavler med ulik informason om lokalhistorie, arkeologiske funn og kulturminner, biologisk mangfold, dyreliv og andre tema som gir kunnskap om stedene og kulturlandskapet der du ferdes.

Frostastien går i vakkert kulturlandskap

På denne måten blir Frostastien ikke bare en tursti, men også en opplevelses- og kultursti. Langs stien kan en også bli kjent med lokale næringsaktører som kan by på opplevelser innen både mat, drikke og brukskunst.

Du kan også gjøre en interaktiv utforsking av området og turmulighetene på nettsiden Frostastien.no

Frostastien – egnet både til sykkel og til fots, her ved Holmberget.

Frostastien på 1 – 2 – 3

Frostastien består i dag av tre ulike hovedstrekninger.  Under finner du kart og en nærmere beskrivelse av de ulike delene som utgjør Frostastien sammen med relaterte tematavler.

Del 1: Neset rundt

Går fra Evenhus, parkering og oversiktskart på grendahuset Solvang – Galtvika – Sørgrenda – Gullberget – Hynne – Skjulsvika – Hernesøra.

Neset rundt

Tematavle Skjulsvika – Gravhauger på Frosta

Tematavle Galtvika – Landbruket på Frosta

Del 2: Tautra-moloen til Småland

Går fra Hernesøra v/moloen over til Tautra, parkering og oversiktskart – Nordfjæran – Tangen – Ryggavika – Hogstadsvefjæra – Holmberget – Aungrenda – Småland.

Hernesøra – Småland

Tematavle Gullberget – Biologisk mangfold

Del 3: Småland – Fånes

Går fra Småland v/moloen småbåthavna, parkering og oversiktskart – mot Breivika enten på hovedvei eller på gammel skogsvei og innom aktivitetsløype for barn med gapahuk – Breivika – Grønnvikdalen – Svartdalen – Orsand – Småtta – Viktil – Sandberg – Fånes.

Småland – Fånes

Tematavle Orsand – Fra krig til idyll

Tematavle Svartdalen – Der sjøen ga liv

Tematavle Fånes – Lange linjer

Variert kupert terreng nært sjøen preger Frostastien mellom Småland og Fånes.

Tilgjengelighet og utforming

Frostastien er utformet som en enkel tursti. Hele stien er godt egnet for gående, men tar du turen på sykkel kan det være enkelte plasser som kan være mer utfordrende å sykle. Her må hver og en sette begrensninger for seg selv.

Når det gjelder universell utforming og tilgjengelighet for rullestolbrukere er området rundt Hernesøra og Småland merket som egnet på oversiktskartene for disse stedene.

Store deler av Frostastien går langs sjøkanten – her en del av strekningen mellom Fånes og Orsand.

Aktivitetsløype for barn

I skogen mellom Småland og Breivika er det bygget en aktivitetsløype for barn, og en romslig gapahuk med plass til både store og små. Nært og fint turmål for småbarnsfamilien!

Aktivitetsløypa har artige utfordringer for de minste.

Følg skilt til aktivitetsløypa som er merket både fra Skjæran og den gamle veien som går inn ved lageret til Oldervik på toppen av bakken ovenfor gartneriet.

I aktivitetsløypa kan en få prøvd balansekunsten!
Fin rasteplass i gapahuken ved aktivitetsløypa. Frostastien er godt egnet både til sykkel og til fots!

Sving oppom lysløypa

Ved nedgangen til Grønnvikdalen mellom Breivika og Storsve kan du ta en avstikker opp via Tømret, Langdalen og videre opp til lysløypa. Denne avstikkeren fra Frostastien er også skiltet og merket i begge retninger.

Høyeste punkt på lysløypa ved Solheim med utsikt mot Leksvika. Flott turterreng sommer som vinter.

Frostastien over Tinghaugen

Fra Logtun kan en følge merket sti/vei til Rygg der Frostastien går nordover i retning Småland, eller sørover i retning Neset/Hernesøra. Det er også mulig å gå Fylkesvei 753 sørover til Logtun til Mostad, og videre i retning Sørgrenda.

Frosta har foruten Frostastien mange andre muligheter til turer i skog og mark – utforsk disse turforslagene.

Valget er ditt –  god tur!


#frostastien

Herlig tur på #frostastien med jentene i dag 🙂🐕
#frosta #råttåvika #frostastien #trøndelag #norge #noreg #norway #noruega #spring #vår #primavera #water #agua #vann #fjord #fiordo #leica #leicasl2s #varioelmarit90280