Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/9/d/6/c99w95caw/webroots/r1109361/wp-includes/functions.php on line 6078 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/9/d/6/c99w95caw/webroots/r1109361/wp-includes/functions.php:6078) in /customers/9/d/6/c99w95caw/webroots/r1109361/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 399 Frostatinget

Frostatinget

Frostatinget er det største av de fire lagtingene fra middelalderen i Norge. Frostatinget lå på Frosta og har en nesten tusenårig historie for lov og rett!
(Foto: Johan Arnt Nesgård)

Frostatinget var lovområdet for trønderne i middelalderen. Trøndelag har fått navnet sitt etter det gamle ordet for lov – log, og her gjaldt Frostatingsloven.

Hver sommer møttes 485 utsendinger på Frostatinget på Frosta i Nord-Trøndelag for å lage lover og regler, håndheve og dømme etter de samme lovene. Det var helt sikkert et yrende folkeliv gjennom nesten 1000 år i middelalderens Norge. Allerede fra rundt 600 e.Kr, kanskje allerede fra år 400, kom utsendingene til Frostatinget.

Norges første lovbok

Magnus Håkonsson Lagabøte var norsk konge i perioden 1263-1280 og fikk tilnavnet Lagabøte etter det store lovarbeidet han gjennomførte – han bøtte og forbedret lovene.

Magnus Lagabøtes landslov var den første lovboka som gjaldt for hele Norgesriket, og erstattet de regionale landskapslovene som Frostatingsloven. Unikt i datidens Europa!

Landsloven ble ferdig i 1274 og feirer 750 år i 2024. Landsloven ble først presentert på Frostatinget St.Hansdagen i 1274. Deretter ble den «lovtatt» på de andre lagtingene. 

Landsloven var gjeldende norsk lov i 400 år og var enestående i sitt slag på denne tida.

Codex Hardenbergianus, et håndskrevet prakteksemplar av Landsloven, fra rundt 1350. Foto: Det Kongelige Bibliotek, København, brukt ifbm Landslov-utstillingen “Miserabiles Persona”.

Tinghaugen

Ved Logtu ble det i 1914 reist en minnebauta omgitt av en stein fra hvert av de 12 fylkene Frostatingsloven omfatter. Det var opprinnelig 8 trønderfylker, og senere kom Namdal, Nordmøre, Romsdal og Oppdal til.

På minnebautaen står det å lese et av de mest kjente sitatene fra Frostatingsloven:

“At lögum skal land vårt byggja, en eigi at ulögum øyda.”

– Med lov skal landet vårt bygges, og ikke med ulov ødes.

Les mer

Tinghaugen

Nyttige lenker

#frostatinget

NY KARIKATUR - ARE SENDE OSEN 
FROSTA er i sentrum for feiringen av at MAGNUS LAGABØTE kom til FROSTA med den nye LANDSLOVEN, for 750 år siden.
LAGABØTEJUBILEET blir behørig feiret med mange interessante tilstelninger.
ARE SENDE OSEN kommer med "KONGEREKKA" si bl.a.
#lagabøtejubileet #magnuslagabøte #landsloven #frostatinget #frosta #frostingen #aresendeosen frostingen #levendeengasjert poffaredaddy #karikatur #tegning #kongerekka
NY KARIKATUR - ASLAK SIRA MYHRE 
NASJONALBIBLIOTEKAREN som i sju år har jobbet for å låne MAGNUS LAGABØTES LANDSLOV fra Danmark, og fått istand en stor 750-årsfeiring for denne historiske loven i hele landet. Loven ble vedtatt på FROSTATINGET i 1274.
#aslaksiramyhre aslakmyhre #nasjonalbibliotekar #nasjonalbiblioteket nasjonalbiblioteket #frostatinget #magnuslagabøteslandslov #frostingen frostingen #karikatur #tegning #portrett
KARIKATUR AV KONG MAGNUS VI 
Eller MAGNUS LAGABØTE, som på FROSTA for 750 år siden stod for den viktige LANDSLOVEN i år 1274. I 2024 blir det 750-ÅRSJUBILEUM på Frosta. 
Tegneren har tatt seg den store friheten å gi "rollen" som KONG MAGNUS VI til en staut FROSTENG som allerede har Kongeskjegget på plass! Stig Morten Skjæran - "KONGSEMNE" 
#magnuslagabøte #kongmagnusvi #frostatinget #landsloven #konge #frosta #frostaporten #visitfrosta #frostingen frostingen visitfrosta frostaporten levendeengasjert #karikatur #tegning #portrett #art
#frostatinget #frosta #fromyear960 #vikingtime #vikinglaws #trøndelag #norge #norway #visittrøndelag #tingsteder #tingsted #gammelt #sologsommer #sommer #godtogvarmt #godtvær

Frostatinget