Frostatinget

Frostatinget er det største av de fire lagtingene fra middelalderen i Norge. Frostatinget lå på Frosta og har en nesten tusenårig historie for lov og rett!
(Foto: Johan Arnt Nesgård)

Frostatinget var lovområdet for trønderne i middelalderen. Trøndelag har fått navnet sitt etter det gamle ordet for lov – log, og her gjaldt Frostatingsloven.

Hver sommer møttes 485 utsendinger på Frostatinget på Frosta i Nord-Trøndelag for å lage lover og regler, håndheve og dømme etter de samme lovene. Det var helt sikkert et yrende folkeliv gjennom nesten 1000 år i middelalderens Norge. Allerede fra rundt 600 e.Kr, kanskje allerede fra år 400, kom utsendingene til Frostatinget.

Norges første lovbok

Magnus Håkonsson Lagabøte var norsk konge i perioden 1263-1280 og fikk tilnavnet Lagabøte etter det store lovarbeidet han gjennomførte – han bøtte og forbedret lovene.

Magnus Lagabøtes landslov var den første lovboka som gjaldt for hele Norgesriket, og erstattet de regionale landskapslovene som Frostatingsloven. Unikt i datidens Europa!

Landsloven ble ferdig i 1274 og feirer 750 år i 2024. Landsloven ble først presentert på Frostatinget St.Hansdagen i 1274. Deretter ble den «lovtatt» på de andre lagtingene. 

Landsloven var gjeldende norsk lov i 400 år og var enestående i sitt slag på denne tida.

Codex Hardenbergianus, et håndskrevet prakteksemplar av Landsloven, fra rundt 1350

Tinghaugen

Ved Logtu ble det i 1914 reist en minnebauta omgitt av en stein fra hvert av de 12 fylkene Frostatingsloven omfatter. Det var opprinnelig 8 trønderfylker, og senere kom Namdal, Nordmøre, Romsdal og Oppdal til.

På minnebautaen står det å lese et av de mest kjente sitatene fra Frostatingsloven:

«At lögum skal land vårt byggja, en eigi at ulögum øyda.»

– Med lov skal landet vårt bygges, og ikke med ulov ødes.

Les mer

Tinghaugen

Nyttige lenker

#frostatinget

I den gamle folkerepublikken Trondheimr hadde man I den gamle folkerepublikken Trondheimr hadde man åtte fylker innenfor Agdenes og fire (egentlig 3 da Helgeland ikke fikk sende representanter) fylker utenfor beskrevet i både Frostatingloven fra 1170 og Historia Norvegia (vår eldste bok om Norgeshistorien). I følge sagaene skal det i området rundt kirkegården her eller oppe på bautaen for Kong Øystein på Hustad ha ligget det sørligeste tinget i Trondheimr som var høvdingsetet for fylket Romsdal. (Hadde det vært finere vær ville du også se grensen mellom  Nordmøre og Romsdal i bakgrunnen som er fjellet Stemshesten)

#hustad #hustadvika #historisketrøndelag #frostatinget #møreogromsdal #viking #hustadvikakommune
👩🏻‍🎤👨🏻‍🎤 Norway..⚓️🇳🇴🎯#miamakana#norge#norwegen#norway#scandinavian#Scandinavia#skandinavien#artist#shooting#nature#places#place#passion#landscape#peace#europe#europa#trondheimsfjorden#travel#traveler#frosta#travelphotography#frostatinget#piecofme#visitnorway#photooftheday#photography#norge🇳🇴
👩🏻‍🎤👨🏻‍🎤 Norway..⚓️🇳🇴🎯#miamakana#norge#norwegen#norway#scandinavian#Scandinavia#skandinavien#artist#shooting#nature#places#place#passion#landscape#peace#europe#europa#trondheimsfjorden#travel#traveler#frosta#travelphotography#frostatinget#piecofme#visitnorway#photooftheday#photography#norge🇳🇴
👩🏻‍🎤👨🏻‍🎤 Norway..⚓️🇳🇴🎯#miamakana#norge#norwegen#norway#scandinavian#Scandinavia#skandinavien#artist#landscape#nature#places#place#passion#landscape#peace#europe#europa#trondheimsfjorden#travel#traveler#frosta#travelphotography#frostatinget#fjord#visitnorway#photooftheday#photography#norge🇳🇴
👩🏻‍🎤👨🏻‍🎤 Norway..⚓️🇳🇴🎯#miamakana#norge#norwegen#norway#scandinavian#Scandinavia#skandinavien#artist#landscape#nature#places#place#passion#landscape#peace#europe#europa#trondheimsfjorden#travel#traveler#frosta#travelphotography#frostatinget#piecofme#visitnorway#photooftheday#photography#norge🇳🇴
👩🏻‍🎤👨🏻‍🎤 Norway..⚓️🇳🇴🎯#miamakana#norge#norwegen#norway#scandinavian#Scandinavia#skandinavien#artist#landscape#nature#places#place#passion#landscape#peace#europe#europa#trondheimsfjorden#travel#traveler#frosta#travelphotography#frostatinget#piecofme#visitnorway#photooftheday#photography#norge🇳🇴
👩🏻‍🎤👨🏻‍🎤 Norway..⚓️🇳🇴🎯#miamakana#norge#norwegen#norway#scandinavian#Scandinavia#skandinavien#artist#landscape#nature#places#place#passion#landscape#peace#europe#europa#trondheimsfjorden#travel#traveler#frosta#travelphotography#frostatinget#piecofme#visitnorway#photooftheday#photography#norge🇳🇴
👩🏻‍🎤👨🏻‍🎤 Norway..⚓️🇳🇴🎯#miamakana#norge#norwegen#norway#scandinavian#Scandinavia#skandinavien#artist#landscape#nature#places#place#passion#landscape#peace#europe#europa#trondheimsfjorden#travel#traveler#frosta#travelphotography#frostatinget#piecofme#visitnorway#photooftheday#photography#norge🇳🇴
👩🏻‍🎤👨🏻‍🎤 Norway..⚓️🇳🇴🎯#miamakana#norge#norwegen#norway#scandinavian#Scandinavia#skandinavien#artist#landscape#nature#places#place#passion#landscape#peace#europe#europa#trondheimsfjorden#travel#traveler#frosta#travelphotography#frostatinget#piecofme#visitnorway#photooftheday#photography#norge🇳🇴
👩🏻‍🎤👨🏻‍🎤 Norway..⚓️🇳🇴🎯#miamakana#norge#norwegen#norway#scandinavian#Scandinavia#skandinavien#artist#shooting#nature#places#place#passion#landscape#peace#europe#europa#trondheimsfjorden#travel#traveler#frosta#travelphotography#frostatinget#piecofme#visitnorway#photooftheday#photography#norge🇳🇴

Frostatinget