Frostatinget

Frostatinget er det største av de fire lagtingene fra middelalderen i Norge. Frostatinget lå på Frosta og har en nesten tusenårig historie for lov og rett!
(Foto: Johan Arnt Nesgård)

Frostatinget var lovområdet for trønderne i middelalderen. Trøndelag har fått navnet sitt etter det gamle ordet for lov – log, og her gjaldt Frostatingsloven.

Hver sommer møttes 485 utsendinger på Frostatinget på Frosta i Nord-Trøndelag for å lage lover og regler, håndheve og dømme etter de samme lovene. Det var helt sikkert et yrende folkeliv gjennom nesten 1000 år i middelalderens Norge. Allerede fra rundt 600 e.Kr, kanskje allerede fra år 400, kom utsendingene til Frostatinget.

Norges første lovbok

Magnus Håkonsson Lagabøte var norsk konge i perioden 1263-1280 og fikk tilnavnet Lagabøte etter det store lovarbeidet han gjennomførte – han bøtte og forbedret lovene.

Magnus Lagabøtes landslov var den første lovboka som gjaldt for hele Norgesriket, og erstattet de regionale landskapslovene som Frostatingsloven. Unikt i datidens Europa!

Landsloven ble ferdig i 1274 og feirer 750 år i 2024. Landsloven ble først presentert på Frostatinget St.Hansdagen i 1274. Deretter ble den «lovtatt» på de andre lagtingene. 

Landsloven var gjeldende norsk lov i 400 år og var enestående i sitt slag på denne tida.

Codex Hardenbergianus, et håndskrevet prakteksemplar av Landsloven, fra rundt 1350

Tinghaugen

Ved Logtu ble det i 1914 reist en minnebauta omgitt av en stein fra hvert av de 12 fylkene Frostatingsloven omfatter. Det var opprinnelig 8 trønderfylker, og senere kom Namdal, Nordmøre, Romsdal og Oppdal til.

På minnebautaen står det å lese et av de mest kjente sitatene fra Frostatingsloven:

“At lögum skal land vårt byggja, en eigi at ulögum øyda.”

– Med lov skal landet vårt bygges, og ikke med ulov ødes.

Les mer

Tinghaugen

Nyttige lenker

#frostatinget

#frosta #historisk grunn #frostatinget #tinghaugen
En liten sving bortom #tinghaugen i dag🌼 #frosta #arbeidshelg #frostingen #historie #norge #kortreist #frostatinget
Denne vakre emaljeknappen er laget til eidsivatinget
I loggsymbolet er øks, kors og krone integrert i en sirkel. Olav den helliges initial. En utfordrende, men veldig spennende jobb med bl a kriterier om å integrere symbolene som nevt. Olavs tokt gjennom krig og kamp, øksen. Korset for kristningen av landet vårt. Kronen for helgenstatus. Visuell profil ble laget i 2016/17. 

Vi holder stadig på med aktiviteter og jeg med nye designelementer til diverse bruk. I 2030 er det 1000 år siden Olav den Hellige falt i slaget på Stiklestad. De fire Tingstedene i vårt land, Frostatinget, Gulatinget, Borgartinget og Eidsivatinget, vil frem mot 2030 markere jubiléumet både regionalt og nasjonalt. Vi går en spennende tid i møte og Eidsvoll skal ha jubileumsår i 2021. 
Eidsivatinget finner du både på FB og på Instagram 🙂 Les mer om den spennende historien om Olav den Hellige og mye mer på Eidsivatinget.no

Visuell identitet Eidsivatinget: GrySolberg.no
Eidsivatinget ønsker å spre kunnskap om tingstedenes betydning over hele landet. 🙌 Vi inngikk derfor i 2018 et samarbeid om et nasjonalt Tingnettverk.⠀
 ⠀
Borgartinget, Frostatinget og Gulatinget var sammen med Eidsivatinget de fire store historiske tingstedene i Norge. ⠀
⠀
Les mer om tingnettverket på våre nettsider. ⠀
⠀
rolfthon ⠀
#tingnettverk #eidsivatinget #eidsvoll #grunnlovsbygda #viken #Borgartinget #frostatinget #gulatinget
Når jeg rusler hjem, så tenker jeg at, området Frostating er min plass, min skatt og min glede ❤️ #ruslerhjem #frostatinget #tinghaugen
Eidsvoll er kjent som grunnlovens by fra 1814. Men visste du at folkestyret på lagtingene la grunnlaget for mye av det demokratiet vi lever med i dag? 🧐
.
Eidsivatinget lå i Eidsvoll og var ett av fire lagting fordelt rundt omkring i landet på begynnelsen av 1000-tallet.
.
Kartet viser tingstedenes foreslåtte inndeling i 1223 (Håkon Håkonssons saga).
.
grysolberg.no eidsvoll1814

Frostatinget