Fiske i Liavatnet

Frosta byr på gode muligheter for fiske både i sjø  og i ferskvann. Liavatnet  har en bra stamme av ørret og noe innslag av røye. Vannet er åpent for almenn fiske ved kjøp av fiskekort hos grunneierlaget.

Liavatnet ligger like innenfor Frosta kirke i utløpet av Kvamdalen. Snittdybden på vatnet ligger på 6-8 meter, på det dypeste opp til 18 meter.

Fin fiskefangst fra Liavatnet. Foto: Arve Loktu

Fiskekort, både døgnkort og årskort, kan kjøpes på Esso Frosta eller hos grunneierne i Vassli, Lian og Liberg. Les mer om priser på Facebook-sidene til Liavatnet grunneierlag.

Det er også mulighet for å leie robåt.

Med bruk av båt får man lettere tilgang til fiskeplasser rundt hele Liavatnet

Sommeren 2011 ble det oppdaget Vasspest i vatnet – en fremmed og uønsket plante i Norge som har spredd seg kraftig de siste åra. For å unngå ytterligere spredning bør en være nøye med renhold av alle typer fiskeredskap og båter som blir brukt i vatnet.

Liavatnet sett fra Hogstad. Foto: Droneblikk

Liavatnet før i tida

Ved Liavatnet ligger gården Lian – gården i lia. Navnet på vatnet er nok betraktelig eldre enn gårdsnavnet. Rundt år 3000 f.Kr. stod sjøen 60 meter høyere enn i dag. Det vil si at mye av landskapet rundt det som i dag er Liavatnet var sjø. I dag ligger vatnet 43 meter over havet og dekker et areal på rundt 0.5 km2.

Vatnet har opp igjennom tida blitt utnyttet til både matauk og fritidssysler. Vinters tid ble vatnet samlingsplass for grendas barn og unge så raskt isen ble sikker nok til å kjøre opp baner, både til ishockey og lengdeløp for skøyter.

I mange år ble det også arrangert travkjøring på Liavatnet, og isen har også blitt brukt som flystripe for småfly. I tillegg var det helt vanlig å sage is for uttak av isblokker mellom anna til bruk på Frosta Meieri for nedkjøling av melk og ferdige melkeprodukter.

I 1971 ble hovedvassledningen til Frosta Vassverk lagt gjennom Liavatnet. Rundt 600 meter med polybutenrør (PB-rør) med en diameter på 500 mm ble lagt gjennom vatnet.

Kilde: Frosta – før og no 2020, Frosta Historielag.