Lagabøtejubileet Frosta 2024

Norges første lovbok

Magnus Håkonsson Lagabøte var norsk konge i perioden 1263-1280 og fikk tilnavnet Lagabøte etter det store lovarbeidet han gjennomførte – han bøtte og forbedret lovene.

Magnus Lagabøtes landslov var den første lovboka som gjaldt for hele Norgesriket, og erstattet de regionale landskapslovene som Frostatingsloven. Unikt i datidens Europa!

Landsloven ble ferdig i 1274 og feirer 750 år i 2024. Landsloven ble først presentert på Frostatinget St.Hansdagen i 1274. Deretter ble den «lovtatt» på de andre lagtingene.

Codex Hardenbergianus, et håndskrevet prakteksemplar av Landsloven, fra rundt 1350

Landsloven var gjeldende norsk lov i 400 år og var enestående i sitt slag på denne tida. Og i denne loven ligger spirene til den norske rettsstaten og ideen om folkelig medbestemmelsesrett.

Landsloven står som ett av de aller viktigste dokumentene vi har fra norsk historie.

Her kan du kan lese mer om Landsloven og jubileet:

Landslovjubileet 1274 – 2024

Landslovjubileet feires nasjonalt i regi av Nasjonalbiblioteket – se program

Regionalt markeres jubileet over hele landet med aktiviteter, utstillinger og arrangement for små og store – se program

Lagabøtejubileet Frosta 2024

På Frosta markeres jubileet under tittelen Lagabøtejubileet.

Historisk utgjør Frosta selve “arnestedet” for landsloven.

Her finner du program og mer info om markeringen på Frosta: