Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/9/d/6/c99w95caw/webroots/r1109361/wp-includes/functions.php on line 6078 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/9/d/6/c99w95caw/webroots/r1109361/wp-includes/functions.php:6078) in /customers/9/d/6/c99w95caw/webroots/r1109361/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 399 Miserabiles Personae

Miserabiles Personae

Landslovutstillinga

Aktivitetsutstillinga Miserabiles Personae – de svake i samfunnet – relatert til Kong Magnus Lagabøters Landslov av 1274 er åpen for publikum i potetlageret ved Logtun ytre rett ved Tinghaugen fram til 1.oktober.

Utstillinga er åpen alle helgedager samt hver dag kl 12-15 i sommerperioden 15.juni – 18.august. Besøk kan også bestilles på info@visitfrosta.no

I utstillinga kan du finne ut mer om Landsloven av 1274, Magnus Lagabøte, Frostatinget og Frostatingsloven, og om hvordan det var å være barn på denne tida.

Norges første lovbok

Magnus Håkonsson Lagabøte var norsk konge i perioden 1263-1280 og fikk tilnavnet Lagabøte etter det store lovarbeidet han gjennomførte – han bøtte og forbedret lovene. Magnus Lagabøtes landslov var den første lovboka som gjaldt for hele Norgesriket, og erstattet de regionale landskapslovene som Frostatingsloven. Unikt i datidens Europa!

Landsloven ble ferdig i 1274 og feirer 750 år i 2024. Landsloven ble først presentert på Frostatinget St.Hansdagen i 1274. Deretter ble den «lovtatt» på de andre lagtingene.

Landsloven var gjeldende norsk lov i 400 år og var enestående i sitt slag på denne tida.

Landsloven gjaldt for alle, og utstillinga – Miserabiles Personae – de svake i samfunnet – handler blant anna om svake gruppers kår – barn, unge, fattige og syke rundt år 1274.

Codex Hardenbergianus, et håndskrevet prakteksemplar av Landsloven, fra rundt 1350
Codex Hardenbergianus, et håndskrevet prakteksemplar av Landsloven, fra rundt 1350

Aktivitetsutstilling

Landslovsutstillinga er en aktivitetsutstilling, og den inneholder noen felles elementer for alle visningssteder mens andre elementer er lokale. Margrete og Aslak var 10 år i 1280 og er Frostabarn i utstillinga. Alt er utformet av Landslovsprosjektet og Barnemuseet i Stavanger. Utstillinga er en vandreutstilling som følger Landslovens reise, og alle elementene skal samles der den ble skrevet, i Håkonshallen i Bergen, i 2024.

Utstillinga er en del av Landslovsprosjektet 2014-2024. Pr i dag er Frosta og Frostatinget det eneste avtalte visningsstedet i Trøndelag! Eksklusivt!

Landsloven er et eksempel på å styre samfunnsutviklinga gjennom lovgiving og å gi rettigheter til alle grupper, noe som fremdeles er en viktig del av rettsstaten Norge.

I tillegg vises Gunnerusbiblioteket sin plakatutstilling om Landsloven og lokale arbeider.

Les mer i informasjonsheftet for utstillinga.

V E L K O M M E N!

Kontakt

Besøk av utstillinga utenom vanlig åpningstid kan bestilles på info@visitfrosta.no

Kontaktperson og mer informasjon: prosjektleder Torgunn Østbø

Frostatinget