Hellesristninger Evenhus

I et skogholt ytterst på Frosta ved Evenhus rett øst for samfunnshuset Solvang, finnes seks bergflater med helleristninger fra eldre bronsealder. I alt er det avdekt omtrent 100 figurer hvorav motiv av båter er mest dominerende med over 40 eksemplarer. Hjortedyr, som elg, er også godt representert med 22 figurer. Det finnes dessuten 11 hvaler, to ringfigurer og et uvist antall skålformede groper.

Jaktscener er det langt imellom i den midtnorske bergkunsten, men på hovedfeltet på Evenhus kan vi beskue en menneskefigur om bord i en båt sammen med et byttedyr som godt kan være ei nise. Dette sjøpattedyret er fortsatt et trivelig syn i fjorden utenfor.

Bergkunsten er mest framtredende tidlig på våren når helleristningene avdekkes etter å ha blitt vernet med overdekke gjennom vinteren. Foto: Torgunn Østbø.

De tallrike båtfremstillingene på Evenhus har spilt en viktig rolle i forskningen på forhistoriske havgående farkoster i Norden. Funn av båter og båtrester fra steinalder og bronsealder er en sjeldenhet Nord-Europa.

Nattlysning av helleristningene får fram konturene i berget.

Helleristningene på Evenhus er lett tilgjengelig fra parkeringsplassen utenfor samfunnshuset Solvang, som også er et egnet utgangspunkt for den ytterste delen av Frostastien.

Les mer

Nyttige lenker

Helleristninger Evenhus